Functioneel Consultant Oracle r12 Project Boekhouding (PA)

Type van engagement: Mondiaal r12 Project Boekhouding (PA) implementatie.

Beschrijving:Ervaren Oracle Functioneel Oracle Project Boekhouding (PA) consultant nodig om kerngebieden van mondiale implementatie te leiden.

Minimaal aantal jaren ervaring: 5 Years

Belangrijke vaardigheden vereist:

 • 10+jaar relevante Oracle EBS ervaring.
 • Functionele/technische expertise met goede kennis van de onderliggende datastroom en functionaliteit in projectcalculatie en projectfacturatie.
 • Expertise met Oracle EBS Release R12 (12.1.3 +), inbegrepen ervaring met volledige levenscyclusimplementatie, configuratie, conversies, uitbreidingen, en unittesten.
 • Bekwaam om een gap-analyse uit te voeren en functionele spec. te ontwikkelen.
 • Implementatie-ervaring rond uitbreidingen voor projectboekhouding.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

 • Aandacht voor details en de bekwaamheid om snel te leren. Bewezen bekwaamheid om de projectomvang en cliëntverwachtingen te managen.
 • Bekwaam om te werken op alle fasen van het project inbegrepen fit/gap, configuratie, testen, en overgang naar het bedrijf.
 • Advies over opties, risico’s, en alle effecten op bedrijfsprocessen of systemen.
 • Documentatie en configuratie van de Toeleveringsketen en Project Accounting modules.
 • Goede kennis van sleuteltoepassing functionaliteit.
 • Goede kennis van sleuteltoepassing functionaliteit.
 • Goede kennis van Oracle EBS aanpassing/uitbreidingsmethodologieën
 • Degelijke kennis van de integratie van alle modules.

Apply for this Functioneel Consultant Oracle r12 Project Boekhouding (PA) role

Job Form
Upload je CV/Resumé *
Maximale uploadgrootte: 12MB
reCAPTCHA

Related Jobs

Contract
€630 per day
Onmiddellijk
Paris

Engagement Type: Global r12 Project Accounting (PA) implementation. Description:Experienced Oracle Functional Oracle Project Accounting (PA) consultant required to lead key areas of global implementation. Minimum Years Experience: 5 Years Key Skills Required: 10+ years’ relevant Oracle EBS experience. Functional/technical expertise with solid understanding of underlying data flow and functionality in project costing and project billing. Expertise with Oracle EBS Release R12 (12.1.3 +), including full lifecycle implementation experience, configuration, conversions, extensions, and unit testing. Ability to perform gap analysis and develop functional spec. Implementation experience around extensions for project accounting. Areas of Responsibility: Attention to detail and the ability to learn quickly. Demonstrated ability to manage project scope and client expectations. Ability to work on all project phases including fit/gap, configuration, testing, and transition to the business. Advise on options, risks, and any impacts on business processes or systems. Documentation and configuration of the Supply Chain and Project Accounting modules. Strong knowledge of key application functionality. Solid understanding of Oracle EBS database/table structures and the integration and impacts between modules. Deep knowledge of Oracle EBS customization/extension methodologies. Solid understanding of integration of all modules.

Find out more & apply

Contract
$USD685 per day
Onmiddellijk
Houston

Engagement Type: Global r12 Project Accounting (PA) implementation. Description:Experienced Oracle Functional Oracle Project Accounting (PA) consultant required to lead key areas of global implementation. Minimum Years Experience: 5 Years Key Skills Required: 10+ years’ relevant Oracle EBS experience. Functional/technical expertise with solid understanding of underlying data flow and functionality in project costing and project billing. Expertise with Oracle EBS Release R12 (12.1.3 +), including full lifecycle implementation experience, configuration, conversions, extensions, and unit testing. Ability to perform gap analysis and develop functional spec. Implementation experience around extensions for project accounting. Areas of Responsibility: Attention to detail and the ability to learn quickly. Demonstrated ability to manage project scope and client expectations. Ability to work on all project phases including fit/gap, configuration, testing, and transition to the business. Advise on options, risks, and any impacts on business processes or systems. Documentation and configuration of the Supply Chain and Project Accounting modules. Strong knowledge of key application functionality. Solid understanding of Oracle EBS database/table structures and the integration and impacts between modules. Deep knowledge of Oracle EBS customization/extension methodologies. Solid understanding of integration of all modules.

Find out more & apply

Contract
€630 per day
Onmiddellijk
Barcelona

Engagement Type: Global r12 Project Accounting (PA) implementation. Description:Experienced Oracle Functional Oracle Project Accounting (PA) consultant required to lead key areas of global implementation. Minimum Years Experience: 5 Years Key Skills Required: 10+ years’ relevant Oracle EBS experience. Functional/technical expertise with solid understanding of underlying data flow and functionality in project costing and project billing. Expertise with Oracle EBS Release R12 (12.1.3 +), including full lifecycle implementation experience, configuration, conversions, extensions, and unit testing. Ability to perform gap analysis and develop functional spec. Implementation experience around extensions for project accounting. Areas of Responsibility: Attention to detail and the ability to learn quickly. Demonstrated ability to manage project scope and client expectations. Ability to work on all project phases including fit/gap, configuration, testing, and transition to the business. Advise on options, risks, and any impacts on business processes or systems. Documentation and configuration of the Supply Chain and Project Accounting modules. Strong knowledge of key application functionality. Solid understanding of Oracle EBS database/table structures and the integration and impacts between modules. Deep knowledge of Oracle EBS customization/extension methodologies. Solid understanding of integration of all modules.

Find out more & apply