Oracle Cloud HCM Consultant

Type van engagement: Mondiale Oracle Cloud HCM ‘greenfield’ implementatie

Beschrijving:Oracle Cloud HCM consultant gevraagd om dit project te vervoegen dat de Europese zijde van het programma vertegenwoordigt.

Minimaal aantal jaren ervaring: 7 Years

Belangrijke vaardigheden vereist:

  • Ervaring met een minimum van drie Oracle Cloud HCM implementaties die de kern HR, Payroll, OTL, Afwezigheid, Talent en Doelstellingen omvatten.
  • Implementatieachtergrond van andere ERP HCM-applicaties (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft enz.).
  • Sterke verandering en transformatie-ervaring vanuit het perspectief van zowel gebruiker als bedrijfsproces.
  • Ontwikkeling van kern-HR-rapporten met gebruik van relevante Oracle rapportagefunctionaliteit (Smartview, OTBI enz.).
  • Identificatie hiërarchie en veiligheidseisen.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

  • Essentiële vertegenwoordiger voor HR- systemen voor een ruimer globaal implementatieteam.
  • Expertgebruikers in het bedrijf ontwikkelen & ondersteunen en met hen werken om hun kennis en vaardigheden in Oracle te verhogen.
  • Werken met HR-teams om de bestaande werkpraktijken te verbeteren en nieuwe te introduceren.
  • Externe resources managen om projecten op te leveren zoals gevraagd.

 

Apply for this Oracle Cloud HCM Consultant role

Job Form
Upload je CV/Resumé *
Maximale uploadgrootte: 12MB
reCAPTCHA

Related Jobs

Contract
€690 per day
Onmiddellijk
Paris

Engagement Type: Global Oracle Cloud HCM ‘greenfield’ implementation. Description:Oracle Cloud HCM consultant required to join this project representing the European side of the programme. Minimum Years Experience: 7 Years Key Skills Required: Experience with a minimum of three Oracle Cloud HCM implementations covering core HR, Payroll, OTL, Absence, Talent and Goals. Implementation background of other ERP HCM applications (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft etc.). Strong change and transformation experience from both a user and business process perspective. Development of core HR reports using relevant Oracle reporting functionality (Smartview, OTBI etc.). Hierarchy and security requirements identification. Areas of Responsibility: Key representative for HR systems to wider global implementation team. Develop & support expert users in the business and work with them to increase their understanding and capabilities in Oracle. Work with HR teams Work to improve existing working practices and introduce new ones. Manage external resources to deliver projects as required.  

Find out more & apply

Contract
$USD750 per day
Onmiddellijk
Houston

Engagement Type: Global Oracle Cloud HCM ‘greenfield’ implementation. Description:Oracle Cloud HCM consultant required to join this project representing the European side of the programme. Minimum Years Experience: 7 Years Key Skills Required: Experience with a minimum of three Oracle Cloud HCM implementations covering core HR, Payroll, OTL, Absence, Talent and Goals. Implementation background of other ERP HCM applications (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft etc.). Strong change and transformation experience from both a user and business process perspective. Development of core HR reports using relevant Oracle reporting functionality (Smartview, OTBI etc.). Hierarchy and security requirements identification. Areas of Responsibility: Key representative for HR systems to wider global implementation team. Develop & support expert users in the business and work with them to increase their understanding and capabilities in Oracle. Work with HR teams Work to improve existing working practices and introduce new ones. Manage external resources to deliver projects as required.  

Find out more & apply

Contract
€690 per day
Onmiddellijk
Amsterdam

Engagement Type: Global Oracle Cloud HCM ‘greenfield’ implementation. Description:Oracle Cloud HCM consultant required to join this project representing the European side of the programme. Minimum Years Experience: 7 Years Key Skills Required: Experience with a minimum of three Oracle Cloud HCM implementations covering core HR, Payroll, OTL, Absence, Talent and Goals. Implementation background of other ERP HCM applications (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft etc.). Strong change and transformation experience from both a user and business process perspective. Development of core HR reports using relevant Oracle reporting functionality (Smartview, OTBI etc.). Hierarchy and security requirements identification. Areas of Responsibility: Key representative for HR systems to wider global implementation team. Develop & support expert users in the business and work with them to increase their understanding and capabilities in Oracle. Work with HR teams Work to improve existing working practices and introduce new ones. Manage external resources to deliver projects as required.  

Find out more & apply