Functionele Consultant Oracle r12 Financiële Gegevens

Type van engagement: Greenfield implementatie.

Beschrijving:Functionele consultant Oracle r12 Financiële Gegevens gevraagd om een boeiende internationale organisatie te vervoegen die een ‘greenfield’ implementatie van de Oracle E-Business Suite in een Europees gezamenlijk financieel dienstencentrum start.

Minimaal aantal jaren ervaring: 5 Years

Belangrijke vaardigheden vereist:

  • Grondige kennis van Oracle r12 in het bijzonder met modules Financiële Gegevens en Toeleveringsketen; Handelsschulden (AP), Vorderingen (AR), Grootboek (GL), Cash Management (CM), ebTax, Inkoop (PO) en iProcurement (iproc).
  • Lokalisatie-ervaring in verschillende Europese landen en ervaring in gezamenlijke dienstomgevingen.
  • Bekwaam om eindgebruikerseisen te vertalen in specificaties voor IT.
  • Ervaring in de implementatie en beheer van projecten en de facilitering van aanvaarding.
  • Ervaring met het beste praktijkgebruik van Oracle in gelijkaardige multi-org gezamenlijke dienstomgevingen.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

  • Eigendom voor Oracle Financiële Gegevens applicaties verankeren binnen alle domeinen en gebieden van het bedrijf.
  • Expertgebruikers in het bedrijf ontwikkelen & ondersteunen en met hen werken om hun kennis en vaardigheden in Oracle te verhogen.
  • Werken met financiële teams om de bestaande werkpraktijken te verbeteren en nieuwe te introduceren.
  • Werken met het interne veranderingsteam om een formeel Oracle-opleidingsprogramma te ontwikkelen.
  • Externe resources managen om projecten op te leveren zoals gevraagd.

Apply for this Functionele Consultant Oracle r12 Financiële Gegevens role

Job Form
Upload je CV/Resumé *
Maximale uploadgrootte: 12MB
reCAPTCHA

Related Jobs

Contract
€600 per Day
Onmiddellijk
Remote/Netherlands

Engagement Type: Implementation Description: Dutch NetSuite Financial Consultant. Minimum Years Experience: 5 Years 5 Key Skills Required: - Dutch Speaking - NetSuite Financials. - Good Functional understanding. - Dutch Accounting - Data Migration. 5 Areas of Responsibility: - Integrate NetSuite Financial with 3rd Party application. - Load into Oracle NetSuite. - Work with Data Migration team. - Work closely with Functional Team. - UAT.

Find out more & apply

Contract
£170 per Day
Onmiddellijk
Remote

Engagement Type: Implementation Description: Strong Oracle Financials Functional Consultant required for new ERP Implementation. Minimum Years Experience: 5 Years 5 Key Skills Required: Experience with an Oracle Cloud (ERP) implementations with at least one project being a migration from Oracle r12. Strong change and transformation experience from both a user and business process perspective. Business process re-engineering experience of key finance processes to match vanilla processes in Oracle Cloud. Heavy focus on data migration, reconciliation, cleanse, and purge. Identification of third-party application and integration to the Oracle Cloud. Areas of Responsibility: Embed ownership of finance processes within all areas and regions of the business. Develop & support expert users in the business and work with them to increase their understanding and capabilities in Oracle. Work with finance teams to improve existing working practices and introduce new ones. Manage external resources to deliver projects as required.

Find out more & apply

Contract
£650 per Day
Onmiddellijk
REMOTE

Engagement Type: Greenfield implementation Description: Oracle r12 Financials Functional consultant required to join an exciting international organisation that is starting a 'greenfield' implementation of the Oracle E-Business Suite into a European finance shared service centre. Minimum Years Experience: 5 Years 5 Key Skills Required: - In depth experience of Oracle r12 in particular covering Financials and Supply Chain modules; Accounts Payable (AP), Accounts Receivable (AR), General Ledger (GL), Cash Management (CM), ebTax, Purchasing (PO) and iProcurement (iproc). - Localisation experience in multiply European countries as well as experience in shared service environments. - Ability to translate end user requirements into specifications for IT. - Experience of implementing and managing projects and facilitating acceptance. - Exposure to best practice Oracle usage in similar multi-org finance shared service environments. 5 Areas of Responsibility: - Embed ownership for Oracle Financials applications within all areas and regions of the business. - Develop & support expert users in the business and work with them to increase their understanding and capabilities in Oracle. - Work with finance teams to improve existing working practices and introduce new ones. - Work with the internal change team to develop a formal Oracle training program. - Manage external resources to deliver projects as required.

Find out more & apply