Oracle Cloud HCM Consultant

Type van engagement: Mondiale Oracle Cloud HCM ‘greenfield’ implementatie

Beschrijving:Oracle Cloud HCM consultant gevraagd om dit project te vervoegen dat de Europese zijde van het programma vertegenwoordigt.

Minimaal aantal jaren ervaring: 7 Years

Belangrijke vaardigheden vereist:

  • Ervaring met een minimum van drie Oracle Cloud HCM implementaties die de kern HR, Payroll, OTL, Afwezigheid, Talent en Doelstellingen omvatten.
  • Implementatieachtergrond van andere ERP HCM-applicaties (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft enz.).
  • Sterke verandering en transformatie-ervaring vanuit het perspectief van zowel gebruiker als bedrijfsproces.
  • Ontwikkeling van kern-HR-rapporten met gebruik van relevante Oracle rapportagefunctionaliteit (Smartview, OTBI enz.).
  • Identificatie hiërarchie en veiligheidseisen.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

  • Essentiële vertegenwoordiger voor HR- systemen voor een ruimer globaal implementatieteam.
  • Expertgebruikers in het bedrijf ontwikkelen & ondersteunen en met hen werken om hun kennis en vaardigheden in Oracle te verhogen.
  • Werken met HR-teams om de bestaande werkpraktijken te verbeteren en nieuwe te introduceren.
  • Externe resources managen om projecten op te leveren zoals gevraagd.

 

Apply for this Oracle Cloud HCM Consultant role

Job Form
Upload je CV/Resumé *
Maximale uploadgrootte: 12MB
reCAPTCHA

Related Jobs

Contract
€550 per Day
Onmiddellijk
Remote

Engagement Type: Global Oracle Cloud HCM implementation. Description:Oracle Cloud HCM lead consultant required to join this project representing the European side of the programme. Minimum Years Experience: 7 Years Key Skills Required: - Experience with a minimum of three Oracle Cloud HCM implementations covering core HR, Payroll, OTL, Absence, Talent and Goals. - Implementation background of other ERP HCM applications (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft etc.). - Strong change and transformation experience from both a user and business process perspective. - Development of core HR reports using relevant Oracle reporting functionality (Smartview, OTBI etc.). - Hierarchy and security requirements identification. Areas of Responsibility: - Key representative for HR systems to wider global implementation team. - Develop & support expert users in the business and work with them to increase their understanding and capabilities in Oracle. - Work with HR teams Work to improve existing working practices and introduce new ones. - Manage external resources to deliver projects as required.

Find out more & apply

Contract
£600 per Day
Onmiddellijk
Remote

Engagement Type: Oracle Cloud HCM Training Manager Description: Oracle Cloud HCM Training Manager to join 'greenfield' implementation Minimum Years Experience: 5 Years Key Skills Required: - Experienced Oracle Training Manager. - Crossover skills into Change. - Relevant experience in an Oracle Cloud HCM environment. Areas of Responsibility: - Work with SI to customise and develop stock training materials. - Develop and management training plan. - Manage training resources.

Find out more & apply

Contract
£450 per Day
Onmiddellijk
Remote

Engagement Type: Implementation Description: Oracle Cloud HCM Integration Consultant with strong Technical background required to integrate Core HCM with 3rd party applications. Minimum Years Experience: 5 Years 5 Keys Skills Required: - Oracle Cloud HCM. - Strong Oracle HCM Technical background. - Good Functional understanding. - Integration experience. - Data Migration. 5 Areas of Responsibility: - Integrate Core HCM with 3rd Party application. - Load into Oracle Cloud HCM. - Work with Data Migration team. - Work closely with Functional Team. - UAT.

Find out more & apply